گردشگری

پتانسیل مناطق عشایرنشین خراسان شمالی در جذب گردشگر
عشایر و جاذبه های گردشگری/
23/05/1395 15:36
توجه به ظرفیت های مناطق عشایری؛ اشتغال زایی، کارآفرینی وحفظ بقای کوچ نشینی را به همراه دارد
تحلیل جالب و کاربردی مسئول سازمان بسیج عشایری خراسان شمالی در خصوص جذب گردشگر/
26/03/1395 12:24
شهر تاریخی بلقیس یکی از بزرگترین بناهای خشتی و گلی ایران
گردشگری
11/06/1393 16:36

شهر بلقیس یکی از بزرگترین بناهای خشتی و گلی ایران است که در…